Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Anhörigstöd

Anhörigvårdare
Anhörigvårdare är du som regelbundet hjälper någon annan som på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder inte längre klarar av vardagen på egen hand.
Anhörigvårdare kan vara make/maka, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän, granne eller annan närstående.


Efter behovsbedömning av en biståndshandläggare kan anhörigvårdare ges möjlighet till avlösning genom:


  • Växelvård/korttidsvistelse
  • Avlösning i hemmet
  • Dagverksamhet


Anhörigstöd
För att orka och klara av en ofta tung och påfrestande situation kan någon form av anhörigstöd underlätta.


Idag kan vi anhörigvårdare erbjuda:

  • Information/rådgivning
  • Individuella samtal
  • Hembesök
  • Anhörigcafè/Anhöriggrupp
  • Anhörigstöd av frivilligarbetare

 

Anhörigcafé/Anhöriggrupp
För dig som är anhörig till en person som är i behov av ditt stöd är välkommen på anhörigcafé/anhöriggrupp. På caféet får du möjlighet att träffa andra personer som är i liknande situation. Ibland är det utomstående personer som informerar på caféet och ibland träffas vi och låter alla komma till tals och berätta sin situation. Vi har alla tystnadsplikt.

 

Förmiddagscaféet är i Frivilligcentralens lokal på Trädgårdsgatan 15.

Förmiddagscafé 2019:

För att se program klicka här: Program förmiddagscafé 2019PDF (pdf, 583.9 kB)

 

Kvällscafé är på Mötesplatsen på Trädgårdsgatan 15

Kvällscafé 2019:

För att se program klicka här: Program kvällscafé 2019PDF (pdf, 570.6 kB)

 

Övriga stödformer

 

Trygghetslarm - känner du dig otrygg som anhörig med att klara av vården av din närstående i hemmet, kan den du vårdar ansöka om trygghetslarm av biståndshandläggaren.


Hemtjänst - om du som anhörig tycker det är tungt att klara av vården av din närstående själv, kan din närstående ansöka om hemtjänst av biståndshandläggaren.


Bostadsanpassning - i vissa fall kan bostadsanpassning göras efter behovsbedömning. Kontakta medborgarkontoret i Åstorps kommun för ansökan.


Seniorservice - kan ge hjälp med sådana vardagssysslor som innebär att det finns risk att du skadar dig om du utför dem själv.

Senaste publiceringsdatum: 2019-10-01
Sök på hela astorp.se