Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Barn, ungdom och familj

Kommunen arbetar med frågor som rör familjen på olika sätt. Det handlar bland annat om förebyggande arbete, till exempel stöd till par och föräldrar, hjälp till barn och ungdomar som inte har det bra, frågor som rör adoption och borgerlig vigsel.
Senaste publiceringsdatum: 2019-03-07
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Åstorps kommun
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP
042-640 00   
kommun@astorp.se