Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Bostad och miljö

Söderåsen, Åstorps kommun, Åstorp, Familjen Helsingborg

Foto: Elisabeth Möllerström, Åstorps kommun

I menyn till vänster hittar du information om frågor du kan ha om ditt boende, planering inför ett nytt boende och miljö- och hälsofrågor.


I Åstorps kommun så är det samhällsbyggnadsförvaltningen som utreder och tar fram underlag för planering av översikts- och detaljplaner, beslut om lov och utförande av tillsyn enligt Plan- och bygglagen, tillståndsprövning och tillsyn enligt Miljöbalken. I menyn till vänster finns mer information om de olika delar som berörs.


Åstorps kommun har en avdelning som heter Tekniska kontoret vilket hanterar frågor om gator och mark. Se kontaktuppgift till höger på denna sida.


För fastighetsförsäljning av kommunens mark läs mer här eller kontakta kommunens mark- och exploateringsingenjör Anders Larsson.


Senaste publiceringsdatum: 2020-01-02
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Storgatan 7
265 80  ÅSTORP
Tel. 042-640 00

sbf@astorp.se

  


Tekniska kontoret
Annedalsgatan 5
265 38 ÅSTORP
Tel. 042-640 00

tekniska@astorp.se