Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer
Senaste publiceringsdatum: 2018-03-09
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Tekniska kontoret

Anders Larsson

anders.larsson@astorp.se
Mark- och exploateringsingenjör

042-640 65


Medborgarkontoret
265 80 ÅSTORP
Tel. 042-643 00