Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Ekonomisk hjälp och stöd

Av olika anledningar kan vi någon gång i livet behöva stöd och hjälp ekonomiskt. Det kan handla om att den egna inkomsten inte räcker till, att man behöver stöd i hur man ska få inkomsten att räcka, man fått skulder, är berättigad bostadsanpassningsbidrag, vill starta en ny förening eller på något annat sätt behöver få råd och stöd med det ekonomiska.
Senaste publiceringsdatum: 2018-11-23
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Åstorps kommun
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP
042-640 00   
Fax: 042-506 23
kommun@astorp.se

Läs vidare

Projektet JagKan vänder sig till dig som upplever eller har psykisk ohälsa. Du får stöttning för att klara av studier och får behovsanpassat stöd.