Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Folkhälsa

Uttrycket folkhälsa har beskrivits som:"Befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av folkhälsan. En god folkhälsa handlar således inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara så jämnlikt fördelad som möjligt."

Folkhälsorådet har i uppdrag att:

  • fungera som ett övergripande organ när det gäller tvärsektoriella frågor och förbättringsområden som berör folkhälsan.
  • samordna arbetet med det alkohol- och drogpolitiska programmet, allergikommitténs arbete samt lokala Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Folkhälsorådet ska ansvara för att de olika programmen följs upp och utvärderas.
Medlemmar i folkhälsorådet
NamnPartiBefattning

Nils-Göran Nilsson

KD

Ordförande

Anders Wilhelmsson

S

Ledamot

Pontus Pålsson

M

Ledamot

Lizetthe Åkerman

S

Ledamot

Maria Gottschalk

SD

Ledamot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkhälsorådet har planerat förlande sammanträden under 2016:

12 januariPDF (pdf, 132 kB)

15 marsPDF (pdf, 165.5 kB)

17 majPDF (pdf, 97.8 kB)

6 septemberPDF (pdf, 142.4 kB)

29 november


Folkhälsorådet har genomfört följanade sammanträden under 2015:

14 aprilPDF (pdf, 162.4 kB)

2 juniPDF (pdf, 133.8 kB)

8 septemberPDF (pdf, 121 kB)

10 novemberPDF (pdf, 127.9 kB)


Folkhälsorådet har geonomfört följande sammanträden under 2014:

11 marsPDF (pdf, 93 kB)

Extra sammanträde den 29 april​PDF (pdf, 97.9 kB)

27 majPDF (pdf, 106.3 kB)

9 septemberPDF (pdf, 116.6 kB)

9 decemberPDF (pdf, 127.9 kB)


Har du synpunkter eller ideér om folkhälsoarbetet i Åstorps kommun är du välkommen att kontakta oss.

Senaste publiceringsdatum: 2018-04-23
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Nils-Göran Nilsson
Ordförande
042-59101


Folkhälsosamordnare/sekreterare
042-643 00

Läs vidare

Övergripande mål för folkhälsan

1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
3. Barn och ungas uppväxtvilkor
4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel