Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Bostadsanpassning

Viktig information för dig som har sökt bostadsanpassningsbidrag innan den 1 juli 2018 men inte fått beslut dessförinnan!

Den 1 juli 2018 träder en ny lag om bostadsanpassning i kraft. Den nya lagen, SFS 2018:222, gäller för alla ansökningar inkomna efter den 1 juli 2018. Ansökningar inkomna dessförinnan, kommer att handläggas utifrån den äldre lagen. I propositionen till lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag framgår att en sökande som har lämnat in en ansökan om bostadsanpassningsbidrag till kommunen före den 1 juli 2018 kan återkalla ansökan och göra en ny efter den 1 juli 2018. Då gäller den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag.

 

Vem kan söka?
Bostadsanpassningsbidrag lämnas till personer som har bestående eller varaktiga funktionsnedsättningar och därför behöver åtgärda något i sin permanenta bostad.

Ändamålet med bidraget är att personer med funktionsnedsättningar skall kunna leva ett självständigt liv i eget boende. Verksamheten styrs av lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222).


Åtgärder i bostadens fasta funktioner
Bidrag lämnas till åtgärder avseende bostadens fasta funktioner. Exempel på åtgärder är: tröskelborttagning, bygga ramper, iordningställande av duschplats/duschkabin, montering av hissanordningar, dörrautomatik etc.


Så här söker du bostadsanpassningsbidrag
Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag hos handläggare på socialförvaltningen genom att lämna eller skicka in en ansökningsblankett med tillhörande bilagor. I första hand ska det utredas om enbart hjälpmedel räcker för att bostaden skall fungera ändamålsenligt. Hjälp med utprovning av hjälpmedel görs vanligtvis av en arbetsterapeut i kommunen eller annan sakkunning. Om hjälpmedel inte avlöser hindret skriver en arbetsterapeut eller annan sakunnig ett intyg där problemen beskrivs. I din ansökan skriver du sedan vilka åtgärder du ansöker om för att avlösa hindret.
Det är en handläggare på socialförvaltningen som beslutar i ärendet och i vissa mer kostsamma bostadsanpassningsansökningar måste ansökan vidare till socialnämndens arbetsutskott för beslut.

 


Senaste publiceringsdatum: 2019-02-21
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Marie Carlberg

Handläggare

042- 642 02

marie.carlberg@astorp.se

Tisdag, torsdag och fredag

Område Hyllinge, Nyvång, Väster, Vidåsen
042-642 88


Område Kvidinge, Rönnåsen, Öster, Punkthuset

042-642 87


Område Centrum, Backsippan, Astern

042-642 89

Läs vidare

Lagen om bostadsanpassningsbidraglänk till annan webbplats - gäller fr.om. 2018-07-01

Blanketter