Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Gata

Åstorps kommun, Åstorp, centrum, gator och trafik, Familjen Helsingborg

Foto: Åstorps kommun

Vilket ansvar har kommunen för trafiken på gator och vägar? På sidorna under "Gator och trafik"  har vi samlat all information som rör trafik och parkering. Här får du också veta när gator och trottoarer städas och vem som har ansvar för snöröjningen.


Tekniska kontoret ansvarar för trafiksäkerheten, trafikregleringar och parkering på de kommunala vägarna. Transportsystemet ska vara tryggt för både oskyddade och skyddade trafikanter som rör sig i trafiken. Trafiken skall inte utgöra något hot mot den personliga hälsan. Det ska dessutom vara tryggt och säkert att röra sig i trafiken.


Kommunen ansvarar för cirka 75 procent av gatorna, resterande sköter Trafikverket eller så är de enskilda vägar där kommunen i vissa fall ger bidrag till skötsel och underhåll. När du färdas på våra gator vill vi att du skall göra det så säkert och bekvämt som möjligt. Varje år asfalteras det för cirka 1-2 miljoner kronor. Målning av linjer, skyltning, trafiksäkerhet, belysning och mycket mer ingår också i arbetsuppgifterna.

Senaste publiceringsdatum: 2019-07-25
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Tekniska kontoret

tekniska@astorp.se


Storgatan 7
265 80  ÅSTORP
Tel. 042-640 00


Felanmälan »

Journummer »