Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Torghandel

Torghandeln sker på Gamla Torg mitt i centrala Åstorp. Gamla Torg ligger vid Storgatan mittemot kommunparken.
Torghandel sker helgfria tisdagar och fredagar mellan klockan 8.00-18.00.

Totalt finns det 10 torgplatser, varav tre är bokade årsplatser och fyra platser är tillfälliga och endast får användas om övriga är upptagna.

För att få idka torghandel måste du som försäljare inneha F-skattsedel. Anmäl till Medborgarkontoret att ni önskar stå på torget för att idka torghandel. I samband med att ni anmäler intresse för torgplats ska ni uppvisa F-skattsedeln.
Därefter får ni besked om vilka platser ni kan välja att sätta upp era varor på samt betala för er plats.

Vid frågor eller för att boka en årsplats kontakta Medborgarkontoret eller via e-post som du finner till höger.

Kostnader för torgplats:
Tillfällig plats utan el50:-/tillfälle
Tillfällig plats med el70:-/tillfälle
  
Fasta platser utan el 1 500:-/år
Fasta platser med el 2 000:-/år
På Gamla Torg är torgplatserna är markerade med avvikande färg på markteglet. Du kan även se en karta (se länk nedan), där torgplatserna är markerade.
Mer än en torgplats får inte tas i anspråk om inte särskild överenskommelse skett med ansvarig på Samhällsbyggnadskontoret. I de fall större yta än en normal/markerad torgplats används uttas alltid dubbel avgift/torgtaxa.

De fasta årsplatserna debiteras för perioden 1 april till och med 31 mars.

Vid försäljning av livsmedel ska föreskrifter och bestämmelser i livsmedelslagen följas. Innan försäljning sker ska kontakt tas med Bygg- och Miljökontoret för att få godkänt att försälja livsmedel.

Senaste publiceringsdatum: 2017-07-26
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Medborgarkontoret
Tel. 042-643 00


Läs vidare

Karta
Torgplats Gamla TorgPDF (pdf, 2.5 MB)

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Åstorps kommun
Kommunfullmäktige 970324PDF (pdf, 26.5 kB)