Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Trafik & infrastruktur

Åstorps kommun har många och breda uppdrag som rör trafik och infrastruktur.

Det handlar om trafikplanering, trafiksäkerhet, väghållning, kollektivtrafik, samt omfattande infrastrukturprojekt.
För att lämna synpunkter,

beröm,

förbättringsförslag

eller felanmälan

på våra verksamheter, så ska du använda vår synpunktshantering.Senaste publiceringsdatum: 2019-07-25
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Tekniska kontoret

tekniska@astorp.se


Storgatan 7
265 80  ÅSTORP
Tel. 042-640 00


Felanmälan »

Journummer »