Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Trafikregler

Allmänna trafikregler hgäller för hela landet. Dessutom har varje kommun lokala trafikföreskrifter också. Det är regler som kommunerna beslutar själva om.


Förutom allmänna föreskrifter har kommunen en del lokala trafik-

föreskrifter. Inom tättbebyggt område är det kommunen som beslutar enligt trafikförordningen och på landsbygden är det länsstyrelsen.


De flesta föreskrifterna är skyltade, såsom parkeringsförbud, handikapparkering, hastighetsbegränsningar och så vidare.


Föreskrifterna finns i en liggare på tekniska kontoret.

En del föreskrifter är generella, såsom parkering av vissa fordonstyper. Man är skyldig att känna till föreskrifterna som inte är skyltade.

Kommunen annonserar dessa föreskrifter i pressen med jämna mellanrum.


Svensk trafikföreskriftssamlinglänk till annan webbplats hos Transportstyrelsen

 

I Åstorps kommun tomgångskörning tillåten under 1 minut, det gäller miljöbilar också.

Föreskrifter för parkering av vissa fordon

Motorfordon med totalvikt över 3,5 ton, traktor, frikopplad släpvagn samt motorredskap får inte parkeras längre tid än högst 2timmar i följd.
På följande gator tillåts dock parkering under längre tid, dock högst 24 timmar i följd. Tidsbegränsningen gäller vardagar utom dag före söndag och helgdag. Övriga dagar utan tidsbegränsning.

 
Åstorp: Ji-Tegatans norra sida öster om Annedalsgatan, Stålgatans västra sida, Malmgatans västra sida, Bangatans norra sida öster om N Industrigatan samt N Industrigatans västra sida.


Kvidinge: Industrigatans sydvästra sida mellan 50 m öster om Sturegatan och Ringvägen.
 
Personbil, släpkärra samt husvagn får inte parkeras längre tid än högst 24 timmar i följd på vardag, utom dag före söndag och helgdag.


Dessa begränsningar gäller om inget annat anges genom vägmärke.

Parkeringsövervakning -

svar på svenska trafikreglerlänk till annan webbplats


Tekniska kontoret har inga egna parkeringsvakter utan handlar upp parkeringsövervakning och det är entreprenörer som utför uppdraget.


Parkeringsvakterna som arbetar för Åstorps kommun får ingen provision.


Kommunen har parkeringsövervakning för att uppnå tre mål:

trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.

Parkeringsövervakning i kommunens olika tätorter innefattar huvudleder, p-förbudssträckor, tidsparkeringar med mera, se i Kommunfullmäktiges beslut PDF (pdf, 1.7 MB)

Exempel:

1. Överskriden tid                                 500 kr
2. P-förbud,                                          700 kr
3. Förbud mot att stanna eller parkera  1 000 kr

 

En parkeringsanmärkning skrivs ut då parkeringen varit felaktig på gatumark, det vill säga gator och allmänna vägar. Om du har synpunkter på en parkeringsanmärkning ska du vända dig till polisen med ditt bestridande.

En parkeringsanmärkning ska betalas inom 8 dagar från utfärdandet. Sker inte detta påminns fordonets ägare om att betala inom viss tid.


Bestridande handläggs av:
Polismyndigheten
Parkeringsbestridande
205 90 MALMÖ

Blankett och information för bestridande se: www.polisen.se
Telefon: 114 14

Senaste publiceringsdatum: 2019-12-03
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Tekniska kontoret

tekniska@astorp.se


Storgatan 7
265 80  ÅSTORP
Tel. 042-640 00


Felanmälan »

Journummer »