Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Trafiksäkerhet

Åstorps kommun arbetar ständigt med att färre personer ska dödas och svårt skadas i trafiken enligt den av regeringen beslutade nollvisionen.

 

Att trafiken inte utgör något hot mot den personliga hälsan samt ger ökad trygghet att vistas på gator och torg.

 

Risken för att en fotgängare eller cyklist ska dödas eller svårt skadas i trafiken är beroende av ett fordons hastighet.

De flesta människor överlever om de blir påkörda av en bil i 30 km/tim.

De flesta människor omkommer om de blir påkörda av en bil i 50 km/tim.

Dessa förhållande ligger till grund för val av trafiksäkerhetsåtgärd.


Problem med en lägre begränsad hastighet  till 30 resp. 40 km/tim, som är en enkel åtgärd, kan vara en bristande övervakningen.

 

Farthinder

Vi får in många önskemål från medborgare som vill ha farthinder på sina gator,

som tillhör till hastighetsdämpande åtgärder.


För att vi ska kunna anlägga ett farthinder måste gatan uppfylla dessa krav:

  • Vägen ska vara utsatt för stora trafikmängder
  • Trafiken ska hålla högre hastighet än vad som är skyltat
  • Trafikens hastighet ska vara högre än vad som passar gatans standard
  • Hindrets effekt på hastigheten ska vara större än kostnaden för att anlägga och underhålla det
  • För gupp gäller att marken ska vara så pass bra att bilarna inte orsakar vibrationer i byggnader när de kör över guppet
  • Inga bussar ska köra på gator med gupp eftersom de kan orsaka arbetsmiljöproblem för bussförare
  • Tyvärr innebär det att vi väldigt sällan kan anlägga gupp på gator där hastighetsbegränsningen redan är 30 kilometer i timmen.

Kan man sänka hastigheten till 10 eller 20 km/tim?

 

Nej, det kan vi inte eftersom lagen inte stöder skyltar med lägre hastigheter än 30 kilometer i timmen och polisen inte övervakar lägre hastigheter än 30 kilometer i timmen.


Många kör för fort på vår gata. Kan man få fler 30 km/tim skyltar?

Nej, det går tyvärr inte. Vi skyltar bara högsta tillåtna hastighet vid zongränser, till exempel vid in- och utfarten till en 30-zon. Fler trafikskyltar gör att förare lättare blir distraherade. Därför strävar vi efter att ha så få skyltar som möjligt och bara där det behövs.

  

Farthinder

Varning för farthinder

Varningsskyltar drar uppmärksamheten till faror i trafiken och ökar

säkerheten på gator och vägar. 

 

 

Senaste publiceringsdatum: 2019-07-25
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Tekniska kontoret

tekniska@astorp.se


Storgatan 7
265 80  ÅSTORP
Tel. 042-640 00


Felanmälan »

Journummer »