Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Hälso- och sjukvård

Kommunal hälso-och sjukvård vänder sig till dig som:
  • bor i särskilt boende/vård- och omsorgsboende
  • bor i ett av socialnämndens grupp- eller servicebostäder (även privata)
  • har omsorgsinsatser från hemtjänsten (även privata)
  • har personlig assistans
  • deltar i daglig verksamhet enligt LSS.

Det är kommunens sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och omsorgspersonal som utför hemsjukvård. Region Skåne ansvarar för läkarmedverkan och övrig vård i hemmet.

Senaste publiceringsdatum: 2018-07-25
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Ursula Svensson
Verksamhetschef
042-641 32
ursula.svensson@astorp


Lena Lundvall
Områdeschef
042-642 84

lena.lundvall@astorp.se


Rada Tripunovic

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
042-641 12
rada.tripunovic@astorp.se


Distriktssköterska, centrum
042-643 17


Distriktssköterska, väster
042-643 16


Distriktssköterska, öster

042-640 87


Distriktssköterska, Hyllinge Nyvång 042- 642 81


Distriktssköterska, Kvidinge

042-642 71


Demenssjuksköterska
042-643 09


Sjuksköterska, Astern
042-643 10, 640 79


Sjuksköterska, Backsippan
042-640 85


Sjuksköterska, Vidåsen
042-642 38


Sjuksköterska, Hemtagningsteam
042-643 12


Arbetsterapeut
042-642 88
Telefontid klockan 08.00-09.00


Sjukgymnast
042-642 44
Telefontid klockan 08.00-09.00