Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Anmälan enligt lex Maria

Händelser där en patient drabbats av en allvarlig vårdskada eller utsatts för allvarliga risker i hälso- och sjukvården ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria. I Åstorp kommun ansvarar medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) för att anmäla Lex Maria till IVO.

Senaste publiceringsdatum: 2019-02-04
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Rada Tripunovic

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
042-641 12

rada.tripunovic@astorp.se