Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Distriktssköterska/Sjuksköterska

Om du inte har möjlighet att, själv eller med hjälp av ledsagare, ta dig till Primärvårdens mottagningar/annan vårdinrättning kan kommunens hälso- och sjukvård hjälpa dig efter behovsbedömning hjälpa dig.

 

Sjukvård i hemmet ges av kommunens sjuksköterskor och distriktssköterskor tillsammans med personal inom hemvården med delegeringsbeslut. Du kan exempelvis få hjälp med såromläggningar, injektioner och läkemedelshantering om din läkare bedömt att det är en hälso- och sjukvårdsinsats. På vård- och omsorgsboende ingår kommunal hälso- och sjukvård.

Senaste publiceringsdatum: 2019-02-05
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Område Centrum
042-643 17


Område Väster
042-643 16


Område Öster

042-640 87


Område Hyllinge Nyvång

042- 642 81


Område Kvidinge

042-642 71


Astern demensboende
042-643 10, 640 79

 

Backsippan vård- och omsorgsboende

042-640 85

 

Vidåsen vård- och omsorgsboende

042-640 38, 641 61