Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Om du inte har möjlighet att själv eller med hjälp av ledsagare ta dig till primärvårdens fysioterapeut/sjukgymnast kan fysioterapeuterna/sjukgymnasterna i kommunen efter bedömning hjälpa dig.


Fysioterapeuten/Sjukgymnasten hjälper dig att bibehålla grundfunktioner i kroppen såsom styrka, koordination, kondition, rörlighet och balans, genom träning. Fysioterapeuten/Sjukgymnasten kan bedöma ditt träningsbehov och göra upp ett träningsprogram tillsammans med dig. Träningen genomför du sedan på egen hand eller med hjälp av vårdpersonal.


Fysioterapeuterna/Sjukgymnasterna instruerar också om olika former av förflyttningsteknik samt ordinerar förflyttnings- och gånghjälpmedel.

Senaste publiceringsdatum: 2020-03-27
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Område Hyllinge, Nyvång, Väster, Vidåsen, Punkthuset
042-642 44


Område Centrum, Astern, Backsippan

042-642 97


Område Kvidinge, Rönnåsen, Öster

042-642 96