Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Hjälpmedel

Du som är i behov av hjälpmedel kan, efter bedömning/förskrivning av arbetsterapeut eller sjukgymnast, få låna dessa hjälpmedel av kommunen. Hjälpmedlen är anpassade efter individens behov och får därför inte användas av någon annan. Kommunen tillhandahåller inte fritidshjälpmedel. Förskrivet hjälpmedel ska användas även i fritidsboende. Kommunen, förskrivaren är skyldig att följa upp förskrivan hjälpmedel och du som lånat hjälpmedel måste på uppmaning ge förskrivaren möjlighet att göra detta.
  
Vid behov av hjälpmedel vänder du dig till kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. Bedömning av din funktion görs för att utreda ditt behov av eventuella hjälpmedel. Vanligen sker detta vid hembesök där vi tittar på hemmets utformning, den egna förmågan samt vad du behöver hjälp med.

 

Hantering av hjälpmedel
Du ansvarar själv för "normalt underhåll" såsom t.e.x pumpning av däck och rengöring av hjälpmedelt. Om du inte längre är i behov av hjälpmedlet ska detta återlämnas i gott skick. Hämtning utförs av kommunen mot en avgift, 600 kronor medan "skrymmande" hjälpmedel hämtas avgiftsfritt. "Skrymmande" kan vara vårdsäng, personlyft, hygienstol på hjul, gåbord, komfortrullstol och arbetsstol.
 
Stöld eller förlust av hjälpmedel
Eventuell stöld av hjälpmedel ska polisanmälas. Du tar kontakt med förskrivaren av hjälpmedlet samt lämnar en kopia av polisanmälan. Vid oaktsamhet eller misskötsel kan du bli ersättningsskyldig. Vid planerad utlandsvistelse, ta kontakt med den som förskrivit hjälpmedlet åt dig i god tid före avresan.  

Senaste publiceringsdatum: 2019-02-05
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Arbetsterapeut

Hyllinge, Nyvång, Väster, Vidåsen
042-642 88


Arbetsterapeut

Kvidinge, Punkthuset, Rönnåsen, Öster

042-642 87


Arbetsterapeut

Centrum, Astern, Backsippan

042-642 89


Fysioterapeut/Sjukgymnast

Hyllinge, Nyvång, Väster, Vidåsen, Punkthuset
042-642 44


Fysioterapeut/Sjukgymnast

Centrum, Astern, Backsippan

042-642 97


Fysioterapeut/Sjukgymnast

Kvidinge, Rönnåsen, Öster

042-642 96