Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska varje kommun ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Uppgiften är att ansvara för att vårdtagare får en god och säker vård enligt hälso- och sjukvårdslagen i vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen, på psykiatriboenden, biståndsbedömd dagverksamhet och på LSS-bostäder.

Samtliga avvikelser som sker inom hälso- och sjukvården ska rapporteras till MAS. Information om avvikelser lämnas regelbundet till socialnämnden, dessutom har MAS skyldighet att rapportera avvikelse som bedöms enligt lex Maria till socialnämnden.

Senaste publiceringsdatum: 2019-03-14
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Rada Tripunovic

Mediciskt ansvarig sjuksköterska
042-641 12
rada.tripunovic@astorp.se

Läs vidare