Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Nationell patientöversikt - NPÖ

Viktig medicinsk information ska följa patienten. Du ska känna dig trygg att du får rätt vård snabbt och att din vårdgivare känner till din medicinska historia. Detta vare sig du besöker en vårdcentral, sjukhus eller behöver hjälp av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal. Därför använder sig Åstorps kommun av Nationell patientöversikt, NPÖ.

Vad är NPÖ?

Sedan hösten 2017 är Åstorps kommun ansluten till Nationell patientöversikt, NPÖ. Det är en IT-lösning som ger behörig vårdpersonal direkt åtkomst till patientinformation, under förutsättning att du som patient och vårdtagare har godkänt och gett ditt samtycke till detta. NPÖ är det första gemensamma IT-stödet i Sverige som bygger på möjligheter till så kallad sammanhållen journalföring.

 

Hur fungerar NPÖ överlag?

Idag använder sig sjukhus, primärvård (vårdcentraler) och kommuner av olika sorters journalföringssystem. Det innebär att läkarna på din vårdcentral, kommunens hälso- och sjukvårdspersonal och läkarna på sjukhuset du brukar gå till inte ser samma patientinformation om dig. Tack vare NPÖ har nu vissa av dessa spärrar försvunnit.

 

Informationen ska följa patienten

NPÖ är ingen komplett patientjournal, men innehåller utrdrag om patienter från de olika vårdgivarna. Tanken med NPÖ och den sammanhållna patientjournalen är att informationen ska följa patienten. Viktig medicinsk information ska finnas tillgänglig oavsett om du som patient besöker ett landsting, en kommun eller en privat vårdgivare. Det ska också kvitta var i Sverige du söker vård och vilken tidpunkt på dygnet det handlar om.

 

Rätt vård snabbare

Med hjälp av NPÖ kan alltså en läkare på sjukhuset i Göteborg få samma information om dig som en sjuksköterska i Åstorps kommun, oavsett om läkaren eller sjuksköterskan söker informationen kl 15.00 på eftermiddagen eller kl 02.00 på natten. Att alla vårdgivare får samma information om dig som patient ökar patientsäkerheten. Du får rätt vård snabbare och risken för felbehandlingar och felmedicinering minskar. Dessutom slipper du upprepa din vårdhistorik varje gång du möter en ny vårdgivare. Titta gärna på den här filmen om Åke för att se hur NPÖ fungerar i praktikenlänk till annan webbplats.

 

NPÖ på dina villkor

Det är du själv som bestämmer om du vill att din patientinformation ska finnas tillgänglig i NPÖ. Du kan alltid välja att stå utanför sammanhållen journalföring. Om du väljer att inte godkänna att din patientinformation får synas i NPÖ ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta om dina kontakter med vården och lämna relevant information för en god och säker vård.

 

Hur fungerar NPÖ i Åstorps kommun?

Tack vare Nationell patientöversikt, NPÖ, kan kommunens legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal läsa vad andra vårdinstanser har för information om dig, detta via ett speciellt datasystem. På så vis är Åstorps kommun konsumenter av NPÖ.

 

Den information som kommunens vårdpersonal ser i NPÖ beror på vilken information som andra vårdgivare har valt att ansluta och göra synlig för andra. Vanlig information i NPÖ är till exempel ordinerade och utlämnade läkemedel, diagnoser, vårdkontakter, labbsvar och journalanteckningar.

 

Har du frågor om NPÖ?

Under Läs vidare finns länkar som ger dig information om NPÖ och sammanhållen journalföring. Du är alltid välkommen att kontakta din närmsta vårdpersonal om NPÖ. Rada Tripunovic, medicinskt ansvarig sjuksköterska och ansvarig för NPÖ i Åstorps kommun, svarar också gärna på frågor. Rada nås på telefon 042-641 12.

 

Senaste publiceringsdatum: 2017-12-13
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Rada Tripunovic

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

042-641 12

rada.tripunovic@astorp.se