Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Patientnämnden

Har du synpunkter på vården, bemötande eller omhändertagande? Känns det svårt eller obehagligt att diskutera det på hemmaplan? Du har då möjligheten att vända dig till patientnämnden.

Patientnämnden är till för dig som har frågor, synpunkter eller klagomål när det gäller:

  • Hälso- och sjukvården (inklusive habilitering, rehabilitering, hjälpmedel och tolktjänst för döva med flera, sjukresor och ambulanssjukvård)
  • Vården inom kommunerna enligt avtal
  • Folktandvården och den privattandvård som Region Skåne finansierar

Patientnämnden ska enligt lagen:

  • Hjälpa patienter/vårdtagare att få den information de behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården
  • Främja kontakterna mellan patienter/vårdtagare och personal
  • Hjälpa patienter/vårdtagare att vända sig till rätt myndighet
  • Rapportera iakttagelser och avvikelser, som är av betydelse för patienten/vårdtagaren, till vårdgivare och vårdenheter

Nämndens uppgift är rådgivande och den har inga disciplinära befogenheter. Politiker och tjänstemän i patientnämnden har tystnadsplikt. När du vänder dig till patientnämnden får du kontakt med någon av tjänstemännen på nämndens kansli i Kristianstad eller Lund.  

Senaste publiceringsdatum: 2018-11-07
Sök på hela astorp.se