Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Samverkan vid utskrivning - SVU

Samverkan vid utskrivning (SVU) görs för de patienter som har behov av fortsatt vård och omsorg efter utskrivning från sjukhuset. Detta ska göras oavsett patientens ålder, boendeform eller insatsernas omfattning efter utskrivning från sjukhuset.

 

SVU inleds först efter att patient eller anhörig har gett sitt samtycke till detta.

Syftet är att planera och säkra den vård och omsorg som ska utföras i hemmet, på särskilt boende eller på en vårdcentral.

 

Sjukhuset skickar en inbjudan (kallelse) till berörd personal som bör delta på mötet. Patient eller anhörig får också en kallelse.

 

SVU genomförs efter överenskommelse på sjukhuset eller per telefon.

Allt som beslutas på mötet dokumenteras i en så kallad "Vårdplan" som ska godkännas av deltagarna på mötet. I vårdplanen ska det framgå vad och hur vård och omsorg ska utföras efter sjukhusvistelsen och vem som utför denna.

Senaste publiceringsdatum: 2020-03-09
Sök på hela astorp.se
Kontakt

SVU-team:


Emma Jakobsson

Biståndshanfläggare
042-641 35

emma.jakobsson@astorp.se


Ann-Charlotte Starck
Sjuksköterska
042-643 12
ann-charlotte.starck@astorp.se

 

Arbetsterapeut
042-643 85


Tord Kock
Sjukgymnast
042-643 84
tord.kock@astorp.se

Läs vidare