Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Invandring och integration

Integrationsenhetens verksamhet har förändrats från och med januari 2016. När omorganisationen är klar kommer denna sidan att uppdateras. Vänligen kontakta kommunens växel, eller Socialförvaltningen vid frågor.

 

När det gäller nyansökningar för försörjningsstöd hänvisar vi till mottagningen 042-64126 mellan kl. 10.00-12.00.

 

Nyanlända flyktingars och invandrares rätt till arbete, självförsörjning och delaktighet i samhället genomsyrar integrationsarbetet i Åstorps kommun.

Svenska för invandrare

Svenska för invandrare, Sfi, är en grundläggande utbildning i svenska
språket. Utbildningen riktar sig till dem som inte har svenska som modersmål.
Man får också lära sig om det svenska samhället, arbetslivet och om den
svenska kulturen.


Studierna i svenska kombineras med etableringsinsatser via Arbetsförmedlingen.
Svenska för invandrare är en del av vuxenutbildningen i Åstorps kommun.


Etablering

Nyanlända som har fått uppehållstillstånd och är folkbokförda i Sverige erbjuds etableringsinsatser via Arbetsförmedlingen under två år. Som nyanländ får man kontakt med Arbetsförmedlingen via Migrationsverket. Vid behov kan man ansöka om kompletterande försörjningssöd hos Integrationsenheten under tiden man har eller väntar på sin etableringsersättning.


För övrig information om vår verksamhet, se menyn till vänster.

Senaste publiceringsdatum: 2019-07-23
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Bobby Svitzer

Migrationsstrateg

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Tel. 042-64059

bobby.svitzer@astorp.se

 

 

Läs vidare

Migrationsverketlänk till annan webbplats
Svenska för invandrare (SFI)
Länsstyrelsenlänk till annan webbplats

Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats

 

Vi erbjuder hjälp vid studier

Projektet JagKan vänder sig till dig som upplever eller har psykisk ohälsa. Du får stöttning för att klara av studier och får anpassat stöd efter dina behov. Läs mer på webbplatsen för projektet JagKan.