Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Konsumentrådgivning

I egenskap av konsument har du både rättigheter och skyldigheter. Känner du att du blivit orätt behandlad av en näringsidkare kan du få råd om hur du ska gå tillväga av kommunen. Välkommen att komma in eller ringa till medborgarkontoret för kontakt med en konsumentrådgivare.


Är du inte nöjd med en vara eller tjänst ska du klaga (reklamera) så snart som möjligt direkt till företaget. Företaget har rätt att få åtgärda påtalade brister. Tips om hur du kan skriva finns på Konsumentverkets hemsida och Klagoguidenlänk till annan webbplats.

Kommer du inte överens med företaget kan du få ditt ärende prövat i ARN (Allmänna reklamationsnämnden). Innan du gör en anmälan finns det några punkterPDF (pdf, 845.2 kB) som är bra att känna till.

 

Följ länkarna till höger för tips och råd om de vanligaste ärendena.

Senaste publiceringsdatum: 2018-01-09
Sök på hela astorp.se