Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Konsumentvägledning

I egenskap av konsument har du både rättigheter och skyldigheter. Känner du att du blivit orätt behandlad av en näringsidkare kan du få råd om hur du ska gå tillväga av kommunen. Välkommen att komma in eller ringa till Kundtjänst på medborgarkontoret för kontakt med en konsumentvägledare.


Är du inte nöjd med en vara eller tjänst ska du klaga (reklamera) så snart som möjligt direkt till företaget. Företaget har rätt att få åtgärda felet. Tips om hur du kan skriva finns på Konsumentverkets hemsida och Klagoguidenlänk till annan webbplats.

Kommer du inte överens med företaget kan du få ditt ärende prövat i ARN (Allmänna reklamationsnämnden).

 

Följ länkarna till höger för tips och råd om de vanligaste ärendena.

Senaste publiceringsdatum: 2019-05-16
Sök på hela astorp.se