Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Nationella minoriteter

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Din rätt att använda nationella minoritetsspråk

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk i kontakt med myndigheterna. Här får du veta vilka språkliga rättigheter du har och vilka krav du kan ställa på din kommun och på andra myndigheter.


1 januari 2010 kom en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Som nationella minoriteter räknas

  • judar
  • romer
  • samer
  • sverigefinnar och
  • tornedalingar.


De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romska (romani chib), samiska, finska och meänkieli. 

Alla nationella minoritetsspråk ska skyddas och främjas

Lagen säger att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. Den som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt att lära sig, utveckla och använda sitt minoritetsspråk. Myndigheterna ska lyssna på de nationella minoriteterna och ta hänsyn till deras behov. Myndigheterna har skyldighet att informera dig om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige.


Särskilt starka rättigheter för finska, meänkieli och samiska

Särskilt starka rättigheter har den som talar finska, meänkieli eller samiska och bor i en kommun inom ett förvaltningsområde. Du som bor i en kommun inom ett förvaltningsområde har rätt att kommunicera med myndigheterna på ditt språk. Du ska kunna få svar i tal och skrift på samma språk. Du kan begära att få barn- och äldreomsorg helt eller delvis på finska, meänkieli eller samiska. Bor du i någon av kommuerna Kiruna, Gällivare, Arjeplog, Jokkmokk, Haparanda, Pajala eller Övertorneå har du rätt att använda minoritetsspråket i kontakter med domstol.


Du som bor i en kommun som inte ingår i ett förvaltningsområde (vilket Åstorp inte gör) ska också kunna kontakta myndigheterna och få äldreomsorg på finska, meänkieli eller samiska, om det finns personal som behärskar språket. Myndigheterna bör se till att det finns språkkunnig personal när det behövs. 


Oavsett var du bor ska du alltid kunna skriva på finska, meänkieli och samiska till Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och Diskrimineringsombudsmannen. 

Hit kan du vända dig 

Om du tycker att din kommun eller andra myndigheter inte lever upp till lagen kan du kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län eller Sametinget som ska se till att lagen följs. Sametinget ansvarar för samiska och Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för övriga språk. 


Enheten för minoritetsfrågor vid Länsstyrelsen i Stockholms länlänk till annan webbplats

Telefon: 08-785 40 00 


Sametingetlänk till annan webbplats

Telefon: 0980-780 30


Vårt ansvar som kommun

Minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.


Från den 1 januari 2010 har Sverige en lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk som gäller för alla kommuner i landet.  Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har ett nationellt uppföljningsansvar för efterlevnaden av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Dessa myndigheter fördelar även statsbidragen till kommuner och landsting. Länsstyrelsen har också i uppdrag att stödja kommunalt utvecklingsarbete avseende den romska minoriteten.

Minoritetspolitiken kan delas upp i tre delområden:

  • Diskriminering och utsatthet
  • Inflytande och delaktighet  
  • Språk och kulturell identitet  
Vad kan du om grundskyddet? Läs mer i foldern från minoritet.selänk till annan webbplats


Senaste publiceringsdatum: 2016-05-11
Sök på hela astorp.se