Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Psykosocialt krisstöd - POSOM

POSOM-gruppen (psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer) kan erbjuda stöd för dem som varit inblandade eller som av andra anledningar påverkats av olyckan. Det sker i form av medmänsklighet, förståelse och ansvar för andra. Gruppen kan vid behov förmedla professionell hjälp.

I gruppen ingår representanter för socialtjänst, hälso- och sjukvård, trossamfund, polis och räddningstjänst.

POSOM-gruppen kan enbart sammankallas av räddningsledare, polis eller kommunens kris- och säkerhetssamordnare.

Senaste publiceringsdatum: 2015-10-25
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Cecilia Selin

Kris- och säkerhetssamordnare
tel. 042-640 06

cecilia.selin@astorp.se