Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Påverka

Här får du information om hur Åstorps kommun fungerar och hur den styrs. Det finns också information om vad nämnder och förvaltningar gör samt vilka rättigheter du har som medborgare.

 

Den högsta makten har du som röstberättigad medborgare som i allmänna val röstar fram politiker, förtroendevalda.

 

På central nivå i Sverige finns det en riksdag och en regering. Genom de lagar och förordningar som stiftas anges de ramar som alla kommuner måste hålla sig inom.

 

Kommunfullmäktige

I Åstorps kommun finns det ett kommunfullmäktige som medborgarna i Åstorps kommun röstat fram. Kommunfullmäktige har den högsta beslutanderätten.

Kommunfullmäktige utser en kommunstyrelse som leder och samordnar arbetet i kommunen.

 

Kommunstyrelsen och nämnder

Kommunstyrelsen har uppsikt över kommunens nämnder och bolag. Kommunfullmäktige utser nämnder utöver kommunstyrelsen, som har till uppgift att besluta i ärenden inom sitt kompetensområde och att handlägga ärenden som som ska tas upp i kommunfullmäktige. I övrigt ska kommunstyrelsen och nämnderna verkställa de beslut som kommunfullmäktige fattar.

           
Senaste publiceringsdatum: 2020-01-30
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Medborgarkontoret

Storgatan 7
265 80 Åstorp

Tfn: 042-640 00
Fax: 042-506 23
E-post: mbk@astorp.se


Öppettider

Måndag-Onsdag

08.00-16.00

Torsdag

08.00-17.00

Fredagar

08.00-15.00

Lunchstängt

12:30-13.00

 

Under Påsk har vi stängt på Långfredagen 10/4 till och med Annandagen (måndag) 13/4.

 

På Skärtorsdagen 9/4 är det öppet som vanligt.

 

Glad Påsk!