Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Påverka

Den högsta makten har du som röstberättigad medborgare som i allmänna val röstar fram politiker, förtroendevalda.

På central nivå i Sverige finns det en riksdag och en regering. Genom de lagar och förordningar som stiftas anges de ramar som alla kommuner måste hålla sig inom.

I Åstorps kommun finns det ett kommunfullmäktige som medborgarna i Åstorps kommun röstat fram. Kommunfullmäktige har den högsta beslutanderätten.

Kommunfullmäktige utser en kommunstyrelse om leder och samordnar arbetet i kommunen. Kommunstyrelsen har uppsikt över kommunens nämnder och bolag. Dessutom utser kommunfullmäktige nämnder, som har till uppgift att behandla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen och nämnderna ska verkställa de beslut som kommunfullmäktige fattar. De har också egen beslutanderätt i vissa frågor.

           
Senaste publiceringsdatum: 2017-06-19
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Medborgarkontoret

Storgatan 7
265 80 Åstorp

Tfn: 042-643 00
Fax: 042-506 23
E-post: mbk@astorp.se


Öppettider

Måndag-Onsdag

08.00-16.00

Torsdag

08.00-17.00

Fredagar

08.00-15.00

Lunchstängt

12:30-13.00