Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Medborgarförslag

Medborgarförslag är en möjlighet för medborgarna att vara delaktiga i det politiska arbetet mellan valen utan att själva vara med i ett parti. När ett förslag lämnas in blir det ett ärende som kommer att behandlas av kommunens politiker. Förslagen får däremot endast lämnas av de som är folkbokförda i Åstorps kommun.


Ett medborgarförslag ska:

  • Vara skriftlig
  • Innehålla namn, adress och telefonnummer till den/de som lämnat
    förslaget
  • Vara egenhändigt signerad av samtliga förslagslämnare
  • Vara märkt "Medborgarförslag"
  • Innehålla ett konkret förslag som politikerna kan ta ställning till,
    skall flera förslag lämnas måste dessa lämnas in separat
  • Högst tre medborgarförslag får lämnas in per person och år

Inkomna medborgarförslag

Nedan redovisas inkomna medborgarförslag

Nr

Medborgarförslaget

Namn på förslagslämnaren

Status för ärendet

1

Cykelväg mellan Åstorp och Hyllingelänk till annan webbplats

Per-Olof Johansson

Beslutadlänk till annan webbplats

2

Utegym/hinderbanaPDF (pdf, 394.2 kB)


Jennifer Oddson

BeslutadPDF (pdf, 54.9 kB)

3

Kommunala Minireningsverk i byarna Högalid, Magleby och MårtenstorpPDF (pdf, 806.8 kB)Ulf Mårtensson

Per-Arne Jönsson

Ingrid Paulsson

Kenneth Junänge

Mikael Persson

Lisbet Selemba Andersson

BeslutadPDF (pdf, 108.3 kB)

4

Handikappanpassad bussPDF (pdf, 370.2 kB)

Johanna Olsén

BeslutadPDF (pdf, 1.4 MB)


5

Förskola med obekväma tiderPDF (pdf, 303.9 kB)

Jennifer Oddson

BeslutadPDF (pdf, 50.9 kB)

6

Övergångsställe på Åstorpsgatan vid busshållsplatsen "Diamantvägen" i HyllingePDF (pdf, 365.3 kB)

Jimmie Gustafsson

BeslutadPDF (pdf, 433 kB)

7

Medborgarförslag Uppehållsplatser/pausplatserPDF (pdf, 9.8 MB)

Bo Rosenqvist

Bereds

8

Medborgarförslag om sommarblommor och försköning av grönytor, VästgötagatanPDF (pdf, 294.1 kB)

Ronny Rudolf

Bereds

9

Förklara Åstorps skolor och förskolor som socker- och godisfria zonerPDF (pdf, 359.9 kB)

Wolfgang Heu

Beslutad

10

Öka vuxennärvaron i skolan med livserfarna skolvärdar!PDF (pdf, 290.2 kB)

Wolfgang Heu

Beslutad

11

Dekorera träden i samband med julbelysningPDF (pdf, 1.6 MB) 

Helge Persson

Inkommen
Senaste publiceringsdatum: 2019-11-25
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Medborgarförslag kan lämnas in eller skickas via post till:

Medborgarförslag
Storgatan 7
265 80 Åstorp


Eller e-post: Kommunstyrelseforvaltningen@astorp.se


Se även

För frågor kring medborgarförslag kontakta:

 

Merih Özbalci

Administrativ chef

042 640 13

merih.ozbalci@astorp.se