Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Ekonomi i Åstorps kommun

Pengar
En förutsättning för långsiktig hållbar utveckling i ett samhälle är bland annat en god ekonomi. Åstorps kommun har i sin vision och verksamhetsmässiga mål definierat vad man skall åstadkomma på lång och kort sikt. Nämnderna har formulerat mål för sina respektive verksamheter utifrån kommunfullmäktiges beställning. De verksamhetsmässiga målen har kompletterats med ekonomiska mål.

Utifrån vision och verksamhetsmässiga mål upprättas budget med flerårsplan. I delårsbokslut och årsredovisning  följs upp hur målen infriats och med vilka resurser detta gjorts.

Senaste publiceringsdatum: 2018-10-19
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Ekonomiavdelningen

Växel: 042-640 00

E-post: ekonomi@astorp.se

Information
Organisationsnummer
212000-0936
Momsregistrering
SE212000093601
Bankgiro
5103-2951