Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Budget

På hösten varje år fastställer kommunfullmäktige budgeten för nästkommande år, vidare beslutas om en plan för de närmaste två åren.

I budgeten kan du läsa om övergripande förutsättningar samt hur mycket pengar varje nämnd tilldelats. Vidare beskrivs inriktningar och mål för nämndernas arbete under den aktuella perioden.

Du kan ladda ner budgetdokumentet eller beställa tryckt version från ekonomikontoret.

 

Senaste publiceringsdatum: 2020-01-10
Sök på hela astorp.se