Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Bildningsförvaltning

Bildningsförvaltningen är verksam under två politiska nämnder: bildningsnämnden (BIN) och kultur- och fritidsnämnden (KFN).

Bildningsnämndens ansvarsområde avser förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, särskola, gymnasieutbildning/introduktionsprogram och kommunal vuxenutbildning. Även öppen fritidsverksamhet, öppen förskola, barn- och ungdomshälsa, musikskola och kostenheten ryms inom nämndens ansvar.


Kultur- och fritidsnämndens verksamheter innefattar kultur- och biblioteksenheten och fritidsenheten.


Bildningsförvaltningens verksamhet är decentraliserad och bedrivs inom ett antal olika enheter. Förvaltningskontoret, där staben ingår, ansvarar för ledning och samordning av verksamheterna.


Bildningsförvaltningen arbetar under bildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden och tillhandahåller tjänsterna barn & utbildning, kost samt kultur & fritid. Annika Hoppe är förvaltningschef.

Ledningsorganisation
I Åstorps kommun är det Annika Hoppe som är skolchef. Kontaktuppgifter finns i höger spalt. Nedan finns scheman över ledningsorganisationerna både vad gäller bildningsnämndens verksamheter och kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

Ledningsorganisation BIN

Ledningsorganisation KFN
Senaste publiceringsdatum: 2018-03-20
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Bildningsförvaltningen
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP
042-641 49
bin@astorp.se


Annika Hoppe
Förvaltningschef
042-641 50
annika.hoppe@astorp.se


Eva Zäther Löfgren
Kultur- och fritidschef
Tel 073-4254078
eva.zatherlofgren@astorp.se

Annelouise Lindquist Eckerström
Chef centrala resursenheten
042-640 53
annelouise.eckerström@astorp.se

Anita Sjöberg
Utvecklingsstrateg

Förskola
042- 643 44
anita.sjoberg@astorp.se

Per Erik Holmén
Utvecklingsstrateg

Grundskola/komvux
042- 641 74
pererik.holmen@astorp.se