Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Bildningsnämnd

Bildningsnämnden svarar som huvudman för kommunens verksamheter avseende grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, särskola, särvux samt för den kommunala undervisningen i svenska för invandrare (SFI), fritidsgårdar, kulturskola, förskolor och fritidshem samt elevhälsa som är del i den centrala resursenheten.

Förtroendevald e-postPartiFunktionTelefon
Reino PerssonSOrdförande0739- 83 06 16
Gun FribergS

1:e v ordf

0768- 35 82 80
Marcus MöllerSD

2:e v ordf

0704- 81 40 93

Ivan CirkanovicSLedamot

042- 453 09 49

Linda CamperSLedamot

0733- 90 71 76

Kerstin Andersson

S

Ledamot0705- 51 01 28

Iby Todor

S

Ledamot

0705- 51 02 58

Murat Özbalci

C

Ledamot

0735- 27 27 27

Sofia Hultberg

C

Ledamot

0708- 19 08 15

Paul Ericsson

M

Ledamot

0703- 05 24 36

Bodil HellbergLLedamot042- 543 44
Sten Hugosson

SD

Ledamot

0708- 10 10 31

Anton Holmberg

SD

Ledamot

0760- 45 70 11

 

Senaste publiceringsdatum: 2018-04-03
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Reino Persson (S)
Ordförande
0739-83 06 16
reino0416@gmail.com


Johan Peterson
Nämndsekreterare
042-641 49
johan.peterson@astorp.se

Bildningsnämndens mål