Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Kommunfakta

Kommunen har ett strategiskt läge mitt i Nordvästskåne, som är en del av den expansiva Öresundsregionen (Helsingborg-Malmö-Köpenhamn-Helsingör). Inom regionen finns ett brett och välutvecklat utbud av arbete, handel, kultur, service och utbildning.

Kommunikationerna till och från Åstorp är mycket goda, med E 4, riksväg 21 och länsväg 112 genom kommunen. Det finns en välutbyggd kollektivtrafik med både buss och tåg. Det är lätt att pendla till de närbelägna större arbetsmarknadsregionerna. Det finns fyra större tätorter Hyllinge, Nyvång, Åstorp och Kvidinge.


Näringslivet i Åstorp är rikt differentierat. Handeln är en mycket stor näringsgren i kommunen och flera stora etableringar har gjorts under senare år.

I Åstorps kommun finns det fyra större tätorter som var och en har sin speciella karaktär och identitet.

Centralorten Åstorp
Den gamla Björnekulla socken var en typisk landsbygdssocken. Den stora förändringen ägde rum när den nya järnvägen mellan Helsingborg och Hässleholm stod klar 1875. Runt järnvägsstationen växte det moderna Åstorp fram. 1899 blev Åstorp municipalsamhälle och 1946 blev Åstorp köping. Med den "gröna vågen" på 1970- och 80-talen skedde en stor expansion av centralorten.
Läs mer om Åstorp på Wikipedia »länk till annan webbplats

Hyllinge
Hyllinge växte fram främst genom bildandet av Hyllinge Stenkols- och Lerindustri AB, som började bryta kol. Det fanns också god tillgång till lera, vilket ledde till etableringen av rödtegelbruket. I början av 1900-talet arbetade som mest cirka 500 personer i gruvan och tegelbruket. Villabebyggelsen tog fart på 70-talet och under senare år har Hyllinge utvecklats till ett stort handelscentrum i Nordvästra Skåne.
Läs mer om Hyllinge på Wikipedia »länk till annan webbplats

Kvidinge
Kvidinge som ort finns dokumenterad redan på 1300-talet. Kvidinge var, med Tommarps Kungsgård, en betydande plats för utbildning och exercis av militära förband genom historien ända fram till 1876. I och med etableringen av J.D. Stenqvist AB (Sveriges första skrivbokstillverkare), tillsammans med järnvägens tillkomst, växte det moderna Kvidinge fram. Kvidinge idag präglas av sin historia och av keramiktillverkningen.
Läs mer om Kvidinge på Wikipedia »länk till annan webbplats

Nyvång
I Nyvång fanns tidigare Sveriges genom tiderna största stenkolsgruva, därav är Nyvångs historia intimt förknippad med kolbrytningen. 1907 började man med schaktsänkningen och 1911 började den egentliga kolbrytningen, som upphörde 1966. Efter engelsk förebild byggdes ett helt fungerande samhälle upp runt gruvan. För variationens skull hämtades inspiration för byggnaderna från England, Tyskland och Skåne.
Läs mer om Nyvång på Wikipedia »länk till annan webbplats

Församlingar


Kyrkobyggnader

  • Björnekulla kyrka, byggd på 1500-talet enligt gammal skånsk karta ritad under 1500-talet. Dennya kyrkan byggt 1880-talet
  • Kvidinge kyrka, byggd i nygotisk stil på 1880-talet, altartavla av M. E. Winge
  • Västra Broby kyrka, i huvudsak byggd på 1880-talet
  • Hyllinge småkyrka, byggd 1981
Senaste publiceringsdatum: 2020-01-30
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Merih Özbalci

Administrativ chef

Kommunjurist

Kommunsekreterare
042-640 13

merih.ozbalci@astorp.se