Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Sammanträdesplan

Här finns sammanträdesplan för fullmäktige, styrelse, nämnder och kommunala bolag. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden sker i Kulturhuset Björnen, om inget annat särskilt angivits på kallelsen.

För kallelser, dagordning och protokoll använd menyn till vänster för att välja organ som är av intresse.

Våren 2018

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Kommunfullmäktige

29

26

26

23

28

25

Kommunstyrelsen

10

7

7

4

2

7

Kommunstyrelsens arbetsutskott

10, 24

7, 21

7, 21

4, 18

2, 16

7, 20

Kommunstyrelsens personalutskott

25

-

22

19

17

-

Kommunfullmäktiges demokratiberedning

-

22

-

19

-

22

Bildningsnämnden

24

21

21

18

16

13

Bildningsnämndens arbetsutskott

10

7

7

4

2, 30

-

Bygg- och miljönämnden

16

20

20

inställt

15

19

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

2

6

6

inställt

2

5

Kultur- och fritidsnämnden

30

-

13

-

8

12

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

16

27

-

24

29

-

Socialnämnden

22

19

19

16

14

18

Socialnämndens arbetsutskott

9

6

6

3

2

5

Räddningsnämnd

23

-

19

-

22

-

Överförmyndarnämnd

8

5

5

9

7

4

Bolagsstämma Björnekulla Fastighets AB

-

-

-

-

-

-

AB Kvidingebyggen

-

-

-

-

-

-

Björnekulla Fastighets AB

-

-

-

-

-

-

Björnekulla IT AB

-

-

-

-

-

-

Björnekulla Utvecklings AB

-

-

-

-

-

-

Folkhälsorådet

-

-

-

-

-

-

Pensionärsrådet

-

-

-

12

-

8

Pensionärsrådets beredningsgrupp

-

-

15

-

17

-

Handikapprådet

-

-

-

-

-

-

Revisionen

10

7

8

12

16

7

Hösten 2018

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

-

27

24

22

26

17

Kommunstyrelsen

-

8

5

3

1,21, 28

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

8, 22

5, 19

3, 17

7, 21

5, 19

Kommunstyrelsens personalutskott

-

23

20

18

22

-

Kommunfullmäktiges demokratiberedning

-

23

-

18

-

11

Bildningsnämnden

-

22

19

17

14

12

Bildningsnämndens arbetsutskott

-

8

5

3, 31

28

-

Bygg- och miljönämnden

-

21

18

16

20

18

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

-

7

4

2

6

4

Kultur- och fritidsnämnden

-

-

4

2

6

4

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

-

21

inställt

23

20

-

Socialnämnden

-

20

17

15

19

10

Socialnämndens arbetsutskott

-

7

4

2

6, 27

-

Räddningsnämnd

-

21

-

23

-

18

Överförmyndarnämnd

-

13

10

1

5

4

Bolagsstämma Björnekulla Fastighets AB

-

-

-

-

-

-

AB Kvidingebyggen

-

-

-

-

-

-

Björnekulla Fastighets AB

-

-

-

-

-

-

Björnekulla IT AB

-

-

-

-

-

-

Björnekulla Utvecklings AB

-

-

-

-

-

-

Folkhälsorådet

-

-

-

-

-

-

Pensionärsrådet

-

-

14

-

-

13

Pensionärsrådets beredningsgrupp

-

30

-

-

29

-

Handikapprådet

-

-

-

-

-

-

Revisionen

-

15

13

11

8

13

 

Senaste publiceringsdatum: 2018-11-20
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Merih Özbalci

Administrativ chef

Kommunjurist

Kommunsekreterare
042-640 13

merih.ozbalci@astorp.se

Läs vidare

ArvodesreglementePDF (pdf, 156.2 kB)