Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Bildningsnämnden

ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR ALLMÄNHETEN VID BILDNINGSNÄMNDENS SAMMANTRÄDEN!

Bildningsnämnden har öppna sammanträden vilket innebär att allmänheten ges möjlighet att sitta med och lyssna på sammanträdet fram till ajournering. Som allmänhet får du möjlighet att ställa frågor under frågestunden. Besluten fattas dock bakom stängda dörrar.

 

För att bildningsnämndens ledamöter ska kunna fullgöra sitt uppdrag på bästa sätt förväntas du som allmänhet att följa vissa regler:

  • Du får delta på sammanträdet, men får inte yttra dig i eller om ärenden.
  • Det är strikt förbjudet att fotografera eller spela in bildningsnämndens sammanträde utan samtycke från bildningsnämnden.
  • Ömsesidig respekt mellan mötets deltagare och åhörare. Båda parter ska respektera varandras intressen och åsikter.
  • Önskar du att lämna sammanträdet innan det avslutas räcker du upp handen och väntar tills att en tjänsteman eskorterar dig ut.
  • Om du stör sammanträdet, har nämndens ordförande rätt att avvisa dig från sammanträdessalen.

Bildningsnämndens protokoll 2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Aktuell föredragningslista 2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bildningsnämnden 2020-01-22.pdf 136.2 kB 2020-01-20 11.53
Senaste publiceringsdatum: 2020-01-24
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Reino Persson (S)
Ordförande
0739-83 06 16
reino0416@gmail.com


Naida Sinanovic
Nämndsekreterare
042-641 49
bin@astorp.se

Läs vidare