Föreningar

Åstorps kommun har ett aktivt föreningsliv med ett brett utbud inom idrott, kultur, natur med mera. För er som är engagerade i en förening är kultur och fritid kontakt oavsett inriktning på föreningen, men det är olika nämder som beslutar om bidrag och stöd.

Du kan hitta de flesta föreningarna i vårt föreningsregister. Där kan du även se kontaktuppgifter till föreningarna.

Föreningsregistret är kopplat till kultur och fritids administrativa program för föreningar och organisationer. Detta innebär att varje förening är ansvarig för att uppgifterna i registret är korrekta.

Kontakta oss gärna om du har några frågor!

Vi håller på att uppdatera vårt bokningsprogram och föreningsregister. Därför kan vissa uppgifter vara inaktuella. Nytt och uppdaterat register väntas vara klart under hösten 2022.

Senast ändrad • 2022-08-19

Kontakt