Ställa ut i konsthallen

Önskar du ställa ut i Åstorps konsthall?

Varje år planerar och beslutar Konstgruppen, som består av en grupp politiska ledamöter, tillsammans med konstansvarig tjänsteperson vilka konstnärer som skall bjudas in att ställa ut i kommunens konsthall.

För att få ställa ut krävs att konstnären är jurybedömd eller yrkesverksam konstnär. Utställande konstnärer arvoderas enligt överenskommelse.

Urvalet görs under april månad varje år.

Vad ska ansökan bestå av?

  • Bilder på dina konstverk (OBS! Inga original!)
  • CV
  • Utställningsidé

Vart skickar jag min ansökan?

Skicka din ansökan via mail till konst@astorp.se.
Om du föredrar att skicka via post gör du detta till:

Åstorps bibliotek
Konsthallen
Storgatan 28
265 80 Åstorp

Du kan även lämna in din ansökan direkt till personalen i biblioteket i ett kuvert märkt KONSTHALLEN.

Senast ändrad • 2021-08-31

Kontakt