Idrottsplatser

I Åstorps kommun finns tre idrottsplatser som ligger i Åstorp, Hyllinge och Kvidinge.

Idrottsplatsen är belägen mellan Arena Åstorp, ishallen och Haganässkolan. Parkering för åskådare och aktiva till idrottsplatsen är vid ishallen, infart från Trädgårdsgatan 63.

Idrottsplatsen innehåller.
Matchplan (gräs) 105x65m,
Tränings/matchplan (gräs och belysning) 104x60m
Tränings/matchplan (gräs 7 manna)
Tränings/matchplan (konstgräs och belysning) 105x65m
Publikkapacitet läktare: 500 åskådare
Omklädning sker i Haganäs idrottshall

Idrottsplatsen är belägen vid Hyllinge skola. Parkering för åskådare och aktiva Ågatan 18 Hyllinge.

Idrottsplatsen innehåller.
Match/Träningsplan (gräs) 105x65m
Träningsplan (gräs) 100x60m
Omklädning sker i Hyllinge sporthall.

Idrottsplatsen är belägen nära Kvidinge Idrottshall. Parkering för åskådare och aktiva på idrottsplatsens parkering, infart från Sturegatan.

Idrottsplatsen innehåller
Matchplan (gräs) 105x65m
Träningsplan (gräs) 98x56m.
Omklädning sker i idrottsplatsens lokaler.

Yta

Kundkategori 1

Kundkategori 2

Träning gräsplan, 11-manna

30 kronor/timme

250 kronor/timme

Träning gräsplan, 7-manna

30 kronor/timme

100 kronor/timme

Match på gräsplan

50 kronor/timme

100 kronor/timme

Arrangemang eller cup på gräsplan

50 kronor/timme

100 kronor/timme

Tillägg för planbelysning på gräsplan

Konstnadsfritt

100 kronor/timme

Yta

Kundkategori 1

Kundkategori 2

Träning konstgräs, 11-manna i april-december

30 kronor/timme

500 kronor/timme

Träning konstgräs, 11-manna i januari-mars

30 kronor/timme

750 kronor/timme

Träning konstgräs, 7-manna i april-december

30 kronor/timme

250 kronor/timme

Träning konsgräs, 7-manna i januari-mars

30 kronor/timme

400 kronor/timme

Match på konstgräsplan

50 kronor/timme

400 kronor/timme

Arrangemang eller cup på konstgräsplan

50 kronor/timme

400 kronor/timme

Tillägg för planbelysning på konstgräsplan

Konstnadsfritt

100 kronor/timme

Senast ändrad • 2023-01-24

Kontakt