Eldningsförbud i Åstorps kommun

I Åstorp och Klippans kommuner är det förbjudet att elda utomhus i skog och mark. Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Stäng meddelande

Tipsa om evenemang

Här kan du tipsa om ditt evenemang till vår evenemangskalender. Evenemanget ska vara av informations- nöjes eller underhållningskaraktär och öppet för alla att besöka.

För att få ett evenemang publicerat i vår evenemangkalender behöver det uppfylla följande krav:

 • Evenemang som publiceras i evenemangskalendern på astorp.se ska hållas helt eller delvis inom Åstorps kommun, vara av informations-, nöjes eller underhållningskaraktär samt öppet för alla att besöka. Det kan vara föreningsaktiviteter, sport- och idrottsevenemang eller kulturarrangemang.
 • Ett evenemang får inte upplevas kränkande för individer eller vissa samhällsgrupper.
 • Information om demonstrationer publiceras inte. Arrangören får inte heller utesluta personer att besöka evenemanget på grund av faktorer som exempelvis ålder, kön, etnisk tillhörighet och trosuppfattning. Åldersgränser för barn är dock tillåtet.
 • Politiska arrangemang som syftar till att informera om politiska partiers verksamhet eller värva medlemmar ska inte publiceras i evenemangskalendern.

I de fall det råder oklarhet om ett evenemang uppfyller kraven för att publiceras i kalendern förbehåller sig kommunen rätten att ta beslut kring om evenemanget ska publiceras eller inte.

Information till evenemangskalendern

Om du vill lägga upp ett evenemang i evenemangskalendern måste du fylla i följande uppgifter. När allt är ifyllt kan du skicka det till medborgarkontoret@astorp.se med en bild. Du behöver ha rättigheter att använda bilden och ett skriftligt samtycke från personer som medverkar på bilden om de är identifierbara.

 • Ange titel på evenemanget:
 • En kort beskrivning om evenemanget:
 • Webbplats (om ni har någon):
 • Datum:
 • Start- och slutpunkt:
 • Plats eller adress:
 • Arrangör för evenemanget:
 • Bokning och biljetter
 • Länk till bokning (ifall ni har någon):
 • Telefonnummer eller e-postadress för bokning:
 • Biljettsläpp (när släpps biljetterna):

Ange entré- och biljettpriser för evenemanget (skriv “0” om evenemanget är gratis)

 • Vuxen:
 • Barn:
 • Student:
 • Pensionär:
Senast ändrad • 2022-12-19

Kontakt