Justeringar

Punktlista - mer radavstånd. Ökat från line-height: 28px till 30px:

  • Innehåll
  • Innehåll
  • Innehåll
  • Innehåll
  • Innehåll

Stylad punktlista

Actionknapp - ikonen är nu på vänster sida

Relaterade länkar & Kontakter: Ikonen är nu arrowright med färgen blågrön (samma färg som Actionknappen). Textstorleken ökade från 0.93rem till 1rem.

Vägen får inte ha ett snödjup över 5 cm och ska vara snöfri senast 10 timmar efter att snöfallet upphör.

Gator ska inte halkbekämpas förebyggande. Vägen får inte ha ett snödjup över 5 cm och ska vara snöfri senast 3 timmar efter att snöfallet upphör.

Relaterade länkar

Relaterade dokument

Kontakt

Senast ändrad • 2020-01-29

Kontakt