Överförmyndarnämnden 4K - Bjuv, Klippan, Perstorp och Åstorp

Här får du information om hur Åstorps kommun fungerar och hur den styrs. Det finns också information om vad nämnder och förvaltningar gör samt vilka rättigheter du har som medborgare.

Kommunfullmäktige

I Åstorps kommun finns det ett kommunfullmäktige som medborgarna i Åstorps kommun röstat fram. Kommunfullmäktige har den högsta beslutanderätten.
Kommunfullmäktige utser en kommunstyrelse som leder och samordnar arbetet i kommunen.

Senast ändrad • 2020-02-19

Kontakt