Tre utredningar enligt lex Sarah på Vidåsen

Två händelser anses så allvarliga att vi direkt anmäler händelserna till IVO i väntan på utredning. Den tredje händelsen väljer vi att utreda först innan vi tar ställning till om den ska anmälas till IVO eller ej.

Händelse 1

Brister i utförande av insatser för omsorgstagare vid WC-besök.

Uppdatering 26 januari: Utredning slutförd och skickad till IVO. Utbildningsinsatser kommer genomföras gällande uppdraget, dokumentation och bemötande.

Händelse 2

Brister i utförande av insatser för omsorgstagare vid måltidshjälp.

Uppdatering 26 januari: Utredning slutförd och skickad till IVO. Utbildningsinsatser kommer genomföras gällande uppdraget, dokumentation och bemötande.

Händelse 3

Brister vid mottagande av larm från omsorgstagare.

Åtgärder

Samtal med berörd personal är genomförd. Utredningar är påbörjade.

Uppdatering 26 januari: Utredning slutförd och avslutas med planerade åtgärder kring rutin för larmmottagning på särskilt boende. Utredningen visar inget allvarligt missförhållande och avslutas utan anmälan till IVO.

 

Senast ändrad • 2024-01-26

Kontakt