Utredd händelse på särskilt boende enligt lex Sarah

Åstorp kommun har utrett en händelse inom särskilt boende enligt lex Sarah. Utredningen är nu färdig och skickad till Inspektionen för vård och omsorg.

Händelsen berör en omsorgstagare i särskilt boende. Omsorgstagaren är sjuk med andningsbesvär och ambulans tillkallas. I väntan på ambulans låses omsorgstagaren in på sitt rum utan tillsyn. Omsorgstagaren har riskerat att fara illa då personalen ej haft uppsyn över hen.

Åtgärder

  • Anmälan till IVO är gjord och utredning av händelsen är slutförd.
  • Fokus på uppdraget och aktivt
  • Fokus teamträffar och hur man kan ta tillvara och använda detta i förändringsarbete mellan professionerna för hur kommunikation och dokumentation.
  • Arbete med genomförandeplaner – Standardisering, riktlinjer och rutiner.
Senast ändrad • 2024-01-17

Kontakt