Utredning gällande sekretessuppgifter

Socialförvaltningen har påbörjat en utredning enligt lex Sarah gällande en händelse inom individ och familj.

Händelse

Sekretessuppgifter har skickats hem till annan klient än utredningen avser, vilket kan innebära skada för klient vars uppgifter har skickats fel.

Åtgärder

Verksamheten har gjort en anmälan till IMY – Integritetsmyndigheten.

Anmälan är gjord till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Utredningen ska vara klar och inskickad till IVO inom två månader.

Lex Sarah

Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldig att utreda rapporterade händelser om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden och även att åtgärda dessa. Är missförhållandet eller risk för missförhållande allvarligt, ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I bedömningar och beslut som IVO fattar så fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.

Senast ändrad • 2024-02-27

Kontakt