Lex Sarah-anmälan inom gruppboende

Socialförvaltningen har utrett en händelse på gruppboende där brukare fått bristande hjälp med personlig hygien. Förvaltningen avslutar utredningen med att skicka vidare anmälan till IVO.

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med bestämmelserna är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till.

Händelse

Brukare på gruppboende har fått bristande hjälp med personlig hygien.

Åtgärder

Direktsamtal med personal. Uppdaterad genomförandeplan och arbetskort hos brukare.

Senast ändrad • 2024-03-19

Kontakt