Lex Sarah-anmälan inom hemvården

Socialförvaltningen har utrett en händelse inom hemvården där inställelsetiden till omsorgtagare blev längre än rutin medger. Förvaltningen avslutar utredningen med att skicka vidare anmälan till IVO.

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med bestämmelserna är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till.

Händelse

En händelse inom hemvården där inställelsetiden till omsorgtagare blev längre än rutin medger.

Åtgärder

Direktsamtal med personal. Genomgång av larmrutin och besvarande av larm.

Senast ändrad • 2024-03-19

Kontakt