Lex Sarah-anmälan för händelse inom vård- och omsorgsboende

Socialförvaltningen har utrett en händelse på vård- och omsorgsboende enligt lex Sarah och avslutar utredning med att skicka vidare en anmälan till IVO - Inspektionen för vård och omsorg.

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med bestämmelserna är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till.

Händelse

Bristande uppföljning av rörelselarm.

Åtgärd

Direktsamtal med personal. Tätare kontroll hos omsorgstagare.

Senast ändrad • 2024-04-15

Kontakt