Lex Sarah-anmälan inom funktionshinderverksamhet

Socialförvaltningen har utrett en händelse inom funktionshinderverksamhet enligt lex Sarah och avslutar utredning med att skicka dessa vidare som anmälan till IVO - Inspektionen för vård och omsorg

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med bestämmelserna är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till.

Händelsen inom funktionshinderverksamheten händlar om otillbärlig begränsningsåtgärd gentemot brukare av personal.

Åtgärd

Direktsamtal med personal. Utbildning gällande begränsningsåtgärder planerad i april.

Senast ändrad • 2024-04-15

Kontakt