Lex Sarah-anmälan för händelse inom gruppboende

Socialförvaltningen har skickat en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg gällande en händelse inom gruppboende.

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med bestämmelserna är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till.

Händelse

Fysisk begränsningsåtgärd hos brukare på gruppboende.

Åtgärd

Samtal med berörd personal om bemötande samt inledd lex Sarah-utredning.

Senast ändrad • 2024-05-06

Kontakt