Lex Sarah-anmälan för tre händelser gällande brist i utförande av omvårdsnadsinsatser

Socialförvaltningen har skickat tre anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg gällande brist i utförande av omvårdsinsatser inom hemvården.

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med bestämmelserna är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till.

Händelser

  • Brist i utförande av omvårdnadsinsatser (hygien) hos omsorgstagare A.
  • Brist i utförande av omvårdnadsinsatser (hygien) hos omsorgstagare B.
  • Brist i utförande av omvårdnadsinsatser (hygien) hos omsorgstagare C.

Åtgärder

Samtliga händelser har resulterat i direktåtgärd (hygien/omvårdnad) via personal, samtal med berörd personal samt inledd lex Sarah-utredning.

Senast ändrad • 2024-05-06

Kontakt